Локомотива со форми и часовник

530 ден

Локомотива со димензии 23х15х18цм, наменето за деца од 10 до 24 месеци.