Кинетички песок, сет за градење

720 ден

Комплет со 750 грама кинетички песок во 3 бои.

Во комплетот има модли за правење цигли, блокови и слично, базен за играње со песокот и други додатоци.

Песокот е лесен за моделирање и не се суши, а се препорачува за деца поголеми од 3 години.