Камионче за собирање отпад

210 ден

Камионче за собирање отпад со димензии 20х8х10цм