Формула со алат

190 ден

Формула со човече која може да се расклопи со помош на алат и повторно да се состави. Ваквите играчки на децата им овозможуваат да ги развиваат своите моторички способности.