Друштвена игра со пингвини

470 ден

Играта содржи една подлога, 5 пингвини и 6 пакови во две бои.

Најпрво пингвините по случаен избор се местат на подлогата и по 3 пакови се делат на двајцата играчи.

Играчите најизменично ги лизгаат паковите на подлогата и внимаваат да не ги бутнат пингвините. Колку подалеку играчите успеат да ги излизгаат паковите, без притоа да ги бутнат пингвините, толку повеќе поени ќе освојат. Победник е играчот кој успеал да освои повеќе поени со своите 3 пакови.