Друштвена игра со пингвини

530 ден

Забавна игра за 2-5 играчи.

Најпрво се делат пингвините еднакво за сите играчи. Еден по еден играчите почнуваат да ставаат пингвин на бродот, а притоа внимаваат бродот да не се преврти.

На оној играч што ќе му се преврти бродот при ставање на пингвинот, мора да ги земе сите пингвини што биле на бродот и играта продолжува.

Победник е оној играч што прв ќе ги стави своите пингвини н бродот.