Багер што се расклопува

230 ден

Едукативен багер кој може да се расклопи со помош на алат и повторно да се состави. Ваквите играчки на децата им овозможуваат да ги развиваат своите моторички способности и креативноста.