Магнетна книга со годишни времиња

490 ден

Магнетна книга со 4те годишни времиња.

Во магнетната книга има 98 магнетни парчиња со човечиња, животни, предмети и дрвја и слично.