Игра “Поврзување”

590 ден

Out of stock

Едукативна игра “Поврзување”, со 60 парчиња.

Потребно е детето да ги поврзе сложувалките што одговараат. Пример: што пие кравата, што ни дава пчелата и слично.