Градежно возило “Town” – Sluban

1,470 ден

Комплет со 196 парчиња од кој се составува багер, на кој може да му се менува корпата за копање.