Друштвена игра со прстени

640 ден

Друштвена игра со прстени.

Кога играчот е на ред треба да ги фрла прстените еден по еден и да погоди на некое од колчињата. Секое колче носи одреден број на поени.

Победник е оној играч кој успеал да собере најмногу поени.