Сортер со кругови

330 ден

Едукативен со сортер со кругови кои треба да се редат по големина, кој помага за развој на моториката кај децата. Се препорачува за деца поголеми од 1 година.