Количка со механизам, пожарна “Power Bricks” – Sluban

390 ден

Комплет со 55 парчиња од кои се составува противпожарно возило.