Игра Меморија со чашки и коцки

940 ден

Игра Меморија со чашки и коцки за 1 до 4 играчи.

Комплетот содржи 1 табла, 25 чашки и 21 дрвена коцка.

Пред да почне играта, дрвените коцки треба да се наредат на дрвената табла и да се покријат со чашките, а потоа чашките да се измешаат.

Првиот играч треба треба да отвори 3 чашки и да се обиде да најде три коцки со иста боја. Доколку не успее да најде три коцки со иста боја, ги покрива повторно дрвените коцки со чашките и го губи редот, потоа е на ред следниот играч. Следниот играч повторно отвара 3 чашки, доколку најде 3 коцки со иста боја ги зема чашките за себе.

Победник е оној играч кој има собрани најмногу чашки на крајот од играта.