Друштвена игра Коридор

640 ден

Друштвената игра Quoridor е стратешка игра која бара многу размислување.

Како се игра?

Кога играат 2ца играчи, секој играч добива по 10 дрвени пречки. Секоја од дрвените пречки може да се искористи по еднаш за време на играта.

Секој играч ја започнува играта од средната дрвена плочка на таблата пред себе и треба да стигне до било која дрвена плочка од таблата на противникот спроти себе. Додека самиот играч напредува, тој исто така мора да ги блокира своите противници.

Победник е оној играч кој прв со својата фигура ќе пристигне кај противникот.

*Напомена: Не смее никој од играчите да биде затворен во целост со дрвените пречки, секогаш треба да има премин до крајните полиња на противникот.

*Кога играат 4ца играчи, секој играч добива по 5 пречки

Видео од упатства за играта: https://www.youtube.com/watch?v=39T3L6hNfmg