Магнетни зеленчуци и овошја

230 ден

Зеленчуци и овошје со магнет, кои може да се лепат на фрижидер или на магнетни табли.