Количка со рачка за влечење

540 ден

Количка со рачка на влечење со димении 70х25×17цм.