Друштвена игра Блокирај ме

990 ден

Друштвената игра Блокирај ме или позната како Quoridor е стратешка игра која бара многу размислување.

Како се игра?

Кога играат 4ца играчи, секој играч добива по 6 дрвени пречки. Секоја од дрвените пречки може да се искористи по еднаш за време на играта.

Секој играч ја започнува играта од средната дрвена плочка на таблата пред себе и треба да стигне до било која дрвена плочка од таблата на противникот спроти себе. Додека самиот играч напредува, тој исто така мора да ги блокира своите противници.

Победник е оној играч кој прв со својата фигура ќе пристигне кај противникот.

*Напомена: Не смее никој од играчите да биде затворен во целост со дрвените пречки, секогаш треба да има премин до крајните полиња на противникот.

*Кога играат 3ца играчи, секој играч добива по 8 пречки
*Кога играат 2ца играчи, секој играч добива по 12 пречки

Играта се препорачува за деца поголеми од 8 години.

Видео од упатства за играта: https://www.youtube.com/watch?v=39T3L6hNfmg