Дрвена игра за балансирање

640 ден

Дрвена друштвена игра за балансирање.

Во играта има дрвено човече и 20 дрвени стапчиња.

Првиот играч става едно стапче врз човече, по него секој нареден играч треба да стави по едно дрвено стапче.

Играчот на кој при ставање на стапче, ќе му се растурат сите стапчиња кои веќе се ставени на човечето е губитник и играта почнува од почеток.