Сложувалка со Сончевиот систем со 50 парчиња

630 ден

Сложувалка со сончевиот систем, со 50 крупни парчиња.

Кога ќе се состави, сложувалката е со димензии 68х48цм.