Сложувалка со Карта на светот со 50 парчиња

630 ден

Сложувалка со карта на светот, со 50 крупни парчиња.

Кога ќе се состави, сложувалката е со димензии 68х48цм.