Сет за изучување на магнетот и магнетните полиња.

390 ден

Комплет кој им овозможува на децата да ги откријат основите на магнетизмот, да осознаат како се одбиваат и привлекуваат магнетите, и да ги истражуваат магнетните полиња.