Друштвена игра со мачка и глувчиња

490 ден

Друштвена игра за 2-4 играчи.

Играчот кој е на ред ја врти коцката и скока околу сиренцето. На секое поле е обележано дали играчот добива едно сиренце, две сиренца, губи сиренце или се качува во куќичка.

На почетокот на играта мачката се става на некое поле околу сиренцето и како што се менува редот на играчите, мачката се поместува по едно поле напред. Доколку застане некој играч со своето глувче на истото поле каде што се наоѓа мачката, ги губи сите сиренца.

Победник е оној играч кој прв ќе собере 5 сиренца.