Друштвена игра Погоди го животното

360.00ден

Друштвена игра Детектив, за 2 играчи.
Играта започнува кога двајцата играчи влечат по една карта. Играчот кој е на ред поставува прашање, на кое другиот играч му одговара само со ДА и НЕ.
По пат на елиминација играчите треба да останат со една отворена карта на својата табла, а таа карта треба да е картата која противникот ја извлекол на почетокот од играта.
Победник е оној играч кој прв ќе ја погоди картата која противникот ја извлекол на почеток од играта.