Друштвена игра “Погоди го кодот”

430 ден

Друштвена игра “Погоди го кодот”.

Играта започнува кога едниот играч ќе смисли код од 4 бои. Другиот играч треба да успее во 20 обиди да го погоди кодот кој го смислил првиот играч.

При секој обид првиот играч го проверува кодот и му кажува на вториот играч колку бои се погодени на точно место и колку бои се погодени но не се на точно место.

Победник е оној играч кој ќе успее со помалку обиди да го погоди кодот.