Друштвена игра Funny Bunny

570 ден

Друштвена игра “Funny Bunny”, за 2-4 играчи.

Играчот кој е на ред треба да влече карта, на која пишува дали треба со зајчето да скокне 1,2 или 3 полиња напред. Исто така може да излече и карта со морковче, по која треба да се сврти морковчето и на патот ни се отвораат дупки. Доколку зајчето ни падне во дупка, мора да се вратиме од почеток.

Победник е играчот кој прв ќе успее да се качи на мороквчето со своето зајче.